Peder’s Story

Den nyfikna uppväxten

Peder berättar att hans humanistiska uppfostran och föräldrarnas tilltro till hans intelligens, gav honom möjlighet att fritt utforska sin nyfikenhet. Han fastnade i den antika världen som en flykt från 70-talets nyproduktion och beskriver sina unga år som ett liv i ett uppslagsverk, där hans minnesbank fylldes av kunskap och gav honom enorma möjligheter och oändliga alternativ av val och bedömningar.

Entusiastiskt beskriver Peder hur han uppmärksammades av sin far och hans närmaste vänner under frågestunder om historia. Han uppmuntrades med välriktad feedback som hjälpte honom att bygga upp en referensram med referenspunkter, som är en av flera grundelement för att skapa självkänsla och självförtroende. Med lysande ögon återger Peder sin historia hur han belönades med presenter i form av intressanta gamla objekt, som motsvarade hans genuina intresse. Peder hade funnit sin inre tillfredsställelse: att bli belönad för sin förmåga – att kunna förmedla sina intelligenta tankar på ett sätt som motsvarade hans innersta uppfattning. Peder såg kraften av rätt förmedlad kunskap och förstod sin potential och vilken väg han skulle gå – jag skall bli känd genom min kompetens.

Peders intresse för antikens värld gjorde att hans far hjälpte honom med ett sommarjobb hos Bukowskis Auktioner. Där hade hans far byggt upp bra kontakter, efter att familjen under lång tid där sålt konst och antikviteter. Efter sommarjobbet fortsatte Peder att arbeta extra på Bukowskis. Miljön på Bukowskis var inspirerande och gjorde att Peder anpassade sig utan svårigheter, till att agera på ett sätt som motsvarade både företaget och kundernas förväntan. Tiden på Bukowskis gjorde att han ville lära sig mer och mer, samtidigt som ett behov skapades av att själv äga intressanta föremål. Peder tror att hans stora passion för gamla saker väcktes under ett besök på en auktion i Stocksund år 1977 efter systrarna Cedergren, då han fick se prylar han aldrig sett förut.

Akademiska åren
Livet lekte för Peder vid Stockholms Universitet, där han studerade konstvetenskap, historia och bebyggelsehistoria. Han såg studiemiljön som sitt andra hem då han påmindes av den akademiska stimulans han fått hemifrån och att många av professorerna var bekanta och före detta kollegor till hans föräldrar.

När Peder berättar om studietiden, ångrar han inte sina val, och medger att han har haft nytta av den strukturella lärdomen. Däremot anser Peder att själva utbildningen inte haft någon direkt inverkan på hans karriär utan ser sin tid vid Bukowskis som den viktigaste skola in i antikviteternas värld. Han berättar om brist på uppmuntran till produktivitet, matchning mot arbetsmarknaden, samt avsaknaden av den medierade (förmedlande) kraften, som tillsammans med akademisk utbildning ger en enorm differentierad konkurrenskraft.

Vad fick dig att bli företagare?
Under tiden på Bukowski, berättar Peder, hur han utvecklade sitt förhållande med antikhandlarna. Han inspirerades och fascinerades av deras livsstil, deras frihetskänsla och förmånen att arbeta med sina egna intressen. Denna inspiration tillsammans med auktionsprofilen Johan Nordéns (tidigare Bukowskis VD) mentorskap, var de mest betydande faktorerna för Peder till att ta steget ut i eget företagande. När Crafoord Auktioners stockholmskontor kontor lades ned, var Peder chef där vid 29 års ålder.

Peder berättar hur han kände sig begränsad av att vara anställd och frustrerad över att inte kunna påverka sin arbetsvardag och sina ekonomiska möjligheter. Peder såg situationen som en möjlighet och bestämde sig för att lyckas – jag skall bli företagare.

Peder kommer inte från en företagarmiljö, men genom föräldrarnas uppmuntran till  nyfikenhet och ungdomlig upptäcktsresa inom antikviteternas värld, kunde han utveckla företagsamma egenskaper. Detta gav Peder självförtroende i unga år att utveckla sin medierade (förmedlande) förmåga parallellt med studietiden.

Peder har idag varit företagare i 12 år. Från antikbranschen har hans nyfikenhet vidgats till så olika områden som textilbranschen, media och mineralprospektering. Han stormtrivs med att vara företagare och ser det som en stor utmaning; att man måste aktivera sig själv, ha stort tålamod, inte kan skylla på någon annan, utan själv ta ansvar för sitt agerande.

Peders syn på kändisskapet
Peder förklarar att fördelarna med att vara känd är att det nästan aldrig krävs några referenser. Kändisskapet är en referens i sig. Han berättar att många tror att man tjänar pengar på att vara kändis – vilket inte är sant. Vad kändisskapet gör är att det ger dig ett fönster till framtida möjligheter. Peder betonar, att dessa fönster kräver en oerhörd fokusering och professionalitet för att behålla kundernas intresse.

När jag frågar hur han har hanterat sitt kändisskap, berättar Peder att han ser på det med stor ödmjukhet, då det en dag lär tyna bort. Det gäller att satsa ordentligt och att utnyttja situationen medan strålkastarna lyser. Dessutom är kändisskapet inte bara en dans på rosor utan har också sina röriga och påfrestande stunder.

Varför vågade Peder?
Peder beskriver sig själv som en processmänniska och ser målet mer som en konsekvens än som en motivationsfaktor. Det har medfört att Peder inte känner sig rädd att kasta sig ut på djupt vatten, må vara efter noggranna efterforskningar. Själva processen – ser Peder som en utmaning och lärdom i livet.
Peder berättar att han inte haft något stort begär till materiella ting, utan snarare blivit tillfreds av intellektuell stimulans. Detta öppnade dörrar till inre längtan – inre motivationsfaktorer. Man kan säga att Peder funnit en av sina hemliga nycklar till inre tillfredsställelse.

Tillbakablick

När Peder blickar tillbaka ser han sig själv som resultatet av naturliga konsekvenser, en upptäcktsresa i sig själv, där hans professionella karriär utvecklats i balans med hans privata liv.

Peder pekar på några betydande milstolpar till sitt självförverkligande och att landa i sig själv som människa.

  • Arbeta i antikbranschen i unga år.
  • Starta eget.
  • Flytta från stressen i Stockholm till ron på den skånska landsbygden.

Sedan händer det något intressant när jag byter perspektiv från nutid till tillbakablickande. Peder börjar reflektera över sin frus bidrag till hans nuvarande lycka. Han berättar hur hon coachat, stimulerat och hjälpt honom att överbrygga svåra situationer. Peder berättar om hennes egenskaper att vara orädd och få saker att hända – hon har fått honom att pendla från självtvivel till självtro i svåra situationer.

Storytelling – Identifierar entreprenöriella utvecklingsmöjligheter och bekräftar styrkor och kompetenser

Peder utvecklade sin intelligens och sin drivkraft genom tron på sin förmåga och med hjälp av välriktad feedback. Detta skapade självkänsla och självförtroende till att förmedla sina intelligenta tankar och sin anpassningsförmåga samt till att finna inspiration i stället för att känna avundsjuka. Han kompenserade sin utbildning med att våga utveckla sin medierade (förmedlande) förmåga och fann därigenom inre motivation, till att aktivera och utveckla egenskaper som nyfikenhet och reflektionsförmåga.

Tack Peder, för att du delat med dig av dina erfarenheter och innersta tankar,

Intelligent Fortune AB
Pontus Svensson