Peder besöker Karup i Färingtofta

Peder besöker Karup i Färingtofta

Peder besöker Karup i Färingtofta

Peder besöker marken där en gård med anor från medeltiden rivits: Karup i Färingtofta,